Αποψη των Στενιών (από καρτ ποστάλ που τραβήχτηκε πριν το 1938).

 

Την ασπρόμαυρη καρτ-ποστάλ προσέφερε η κα Γιολάντα Γ.Παλαιοκρασσά σύζ. Νικολάου Δ.Βαλμά

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη carte postale

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο με τις card postal

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη περιοχή

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο με τις περιοχές

 

Πατήστε εδώ για την αρχική σελίδα του ιστότοπου

Το σπίτι που φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία στον κύκλο (περιοχή Λιδαίο πάνω από το σύνολο των κατοικιών του Πανωχωριού) και από καρτ ποστάλ που μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ, κτίστηκε γύρω στο 1938-39 από τον Κυρτάτα Λεωνίδα του Ανδρέα (1163).

Επομένως η παραπάνω φωτογραφία πρέπει να τραβήχτηκε σε προγενέστερη ημερομηνία.

 

μετά το 1938

 

πριν το 1938