Αποψη #2 των Στενιών από σημείο του δρόμου από τις Τρύπες προς τα Αποίκια.

 

Την ασπρόμαυρη καρτ-ποστάλ (που τραβήχτηκε οπωσδήποτε πριν από τη δεκαετία του 1950) προσέφερε ο κος Σοφοκλής Καραγιάννης.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη carte postale

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο με τις card postal

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη περιοχή

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο με τις περιοχές

 

Πατήστε εδώ για την αρχική σελίδα του ιστότοπου