Το Πέτρινο Γεφύρι (κτίστηκε επί Λατινοκρατίας).

 

Την ασπρόμαυρη carte postale προσέφερε η κα Πολέμη Φραγκίσκη του Γεωργίου σύζ. Φαλαγκά Νικολάου του Γεωργίου

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη carte postale

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο με τις card postal

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη περιοχή

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο με τις περιοχές

 

Πατήστε εδώ για την αρχική σελίδα του ιστότοπου

 

Η carte postale της δεκαετίας του 1950 είναι του επαγγελματία φωτογράφου της Χώρας, Πήλικα.

Το τοπίο είναι χιονισμένο.

 

Τη φωτογραφία πάνω, του γεφυριού όπως είναι σήμερα, προσέφερε ο κος Τάκης Πολέμης.