Αποψη των Στενιών από το δρόμο προς τα Αποίκια.

 

Την ασπρόμαυρη φωτογραφία που τραβήχτηκε το 1952 προσέφερε ο κος Γιάννης Φακής.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη carte postale

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο με τις card postal

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη περιοχή

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο με τις περιοχές

 

Πατήστε εδώ για την αρχική σελίδα του ιστότοπου