Παλαιοκρασσά Χαρίκλεια του Ανδρέα (12411) #9 σύζ. Πολέμη Νίκου του Δημήτρη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: PP2-111262-2,

 

3 Από γάμους: Gamos-LA-12243,

 

5 Σε στιγμές χαράς: GiortiStouPasxali

 

4 Στα Γιάλια κλπ.: Gialia1951,

 

7 Σε μοναστήρια: AgiaEirini1934

 

9 Με ορντινιές: : Ord-PP2-1413151,

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: Sxo-6021,

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1898.

 

Μητρώο Θηλέων Στενιών ετών 1869  - 1900: OTM-343,

 

Γάμος το 1921 με τον Πολέμη Νικόλαο του Δημητρίου (111262) #8 info, τέσσερα τέκνα.

 

Κατοικία: Spitia-A3 (Α3ζ),

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα