Μπέη Βιολαντώ (Βιολάντη) του Γεωργίου (113) #3297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: MM-113

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1838

 

Δημοτολόγια: Για ανεξήγητο λόγο δεν εμφανίζεται στο Δημοτολόγιο του 1853. D73-4

 

Λαογραφικά: Laog-Proikod-PDG-1127-b, Laog-MikresIstories-2,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM374, OTM431 (2), OTM455 (2), OTM462, OTM486 (2),

 

Ντοκουμέντα: Doc-PalGroup

 

Οδοιπορικά: OdoiporikoKatο2,

 

Γάμος με τον Παλαιοκρασσά Γιαννούλη του Γεωργίου (112) #1613 info οκτώ τέκνα

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα