Η Μπουκουβάλα Μαρίκα του Αντωνίου (115) #1700 info σύζ. Εξαδάκτυλου Δημητρίου του Νικολάου

 

 

Επάνω δεξιά με το σύζυγο της Εξαδάκτυλο Δημήτριο του Νικολάου (128) #491 info (δεξιά με το σκούρο κουστούμι)

και τους αδελφούς της

Μπουκουβάλα Βαγγέλη του Αντωνίου (114) #2491 info (στη μέση με τη στολή αξιωματικού του Στρατού)

και Μπουκουβάλα Γεώργιο του Αντωνίου (113) #2490 info (αριστερά με την άσπρη στολή  του Ναυτικού)

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Σοφοκλής Καραγιάννης

 

 

Αριστερά η Μαρίκα με τους αδελφούς της Βαγγέλη (αριστερά) και Γιώργη (δεξιά) σε φωτογραφία που έστειλαν στον πατέρα τους το νέο έτος του 1936.

Η γραφή (στο πίσω μέρος της κάρτας επάνω) είναι της μητέρας τους Κοκόνας.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Μαρία Ευαγγ. Μπουκουβάλα

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα