Η Μπουκουβάλα Μαρίκα του Αντωνίου (115) σύζ. Εξαδάκτυλου Δημητρίου του Νικολάου

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Σοφοκλής Καραγιάννης

Δεξιά με το σύζυγο της

Εξαδάκτυλο Δημήτριο του Νικολάου (128)

(δεξιά με το σκούρο κουστούμι)

και τους αδελφούς της

Μπουκουβάλα Βαγγέλη του Αντωνίου (114)

(στη μέση με τη στολή αξιωματικού του Στρατού)

και Μπουκουβάλα Γεώργιο του Αντωνίου (113)

(αριστερά με την άσπρη στολή  του Ναυτικού)

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Αριστερά η Μαρίκα με τους αδελφούς της Βαγγέλη (αριστερά) και Γιώργη (δεξιά) σε φωτογραφία που έστειλαν στον πατέρα τους το νέο έτος του 1936.

Η γραφή (στο πίσω μέρος της κάρτας επάνω) είναι της μητέρας τους Κοκόνας.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Μαρία Ευαγγ. Μπουκουβάλα