Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Τη φωτογραφία επάνω προσέφερε

ο κος Βαλμάς Μιχαήλ του Δημητρίου

 

Τη φωτογραφία επάνω προσέφερε

άτομο που επιθυμεί την ανωνυμία του