Η Φακή Αθηνά του Γεωργίου (12)  #761 info σύζυγος Σαρρή Δημητρίου του Αντωνίου (13125).

 

 

Η Αθηνά (δεξιά) και η Μπουκουβάλα Κοκώνα του Νικολάου (1111) #220 info

με τις δίδυμες κόρες της Σαρρή Λασκαρίτσας του Σταματίου (σύζ. Ντατσούλη Αγγέλου),

Βάνα (1312613 ) και Ελίνα (1312612) .

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κυρία Σαρρή Λασκαρίτσα του Σταματίου σύζ. Ντατσούλη Αγγέλου

 

 

Επάνω, η Αθηνά (δεξιά) με την Κυρτάτα Μαριγούλα του Ανδρέα (141161) #2240 info σύζ. Κουτσούκου Αντωνίου του Δημητρίου (αριστερά).

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Θεοδόσης Ρηγόπουλος.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα