Πιθάρια

 

Στη φωτογραφία που προσέφερε ο κος Τάκης Πολέμης info βλέπουμε έξη πιθάρια. Οι ξύλινες κάνουλες έχουν προσαρμοστεί στα πήλινα πιθάρια με λουτσούνι.

Ενα έμπειρο μάτι μπορεί να διακρίνει και άλλα εργαλεία ενός Στενιώτικου νοικοκυριού, όπως ένα μεγάλο τσεκούρι, ένα καβουρντιστήρι του καφέ που κρέμεται από τα ξύλα του ταβανιού, ένα καντάρι, ένα μπαούλο και τις μυλόπετρες ενός χειρόμυλου.