Το Αβαντάριον της Χαρχαρού Λασκαρώς του Δημητρίου (1321) #1400 συζ. Χαζάπη Κων/νου του Νικολάου

 

 

Για να διαβάσετε για τη σημασία του αβαντάριου πατήστε εδώ.

 

Το υλικό προσέφερε η κυρία Σαρρή Λασκαρίτσα του Σταματίου σύζ. Ντατσούλη Αγγέλου

 

 

Αβαντάριον

 

Της  θυγατρός μας Λασκαρώς μετά τας πατρομητρικάς μας ευχάς, προικίζομεν προς αυτήν τα εξής:

Μίαν εικόναν της Ευαγγελιστρίας, έναν καθρέπτην του τοίχου, εν σκρίνιον, δύο λάμπες, δύο (δυσανάγνωστη λέξη) αρζαντά (1), εν ωρολόγιον, ένα καναπέ κάρυνον (2) με την στρώσιν του, εν τραπέζιον κάρυνον, 12 καθέκλας της Ευρώπης, δύο μπαούλα, δύο καργιόλας σιδηράς της Ευρώπης, δύο ντεντζερέδες και εν ταψίον χάλκινα, 4 δεδεκάδας πιάτα και 4 σουπιέρες, ανά μιάν δωδεκάδα κουταλομαχαιροπήρουνα αρζαντά, ένα (δίσκο του γλυκού αρζαντά) με τα σερβίτσια του, 12 κουταλάκια αρζαντά, 4 κεσέδες, 12 ποτήρια του νερού, 6 ποτήρια του κρασιού, 12 ποτηράκια του ρακιού, 12 φλυτζάνια, 15 φουστάνια εκ των οποίων το έν μεταξωτόν, τα δε λοιπά διαφόρων υφασμάτων, 5 επανωφόρια εξ ων το εν φέλπινον, 6 δωδεκάδες ασπρόρουχα, δύο δωδεκάδες σεντόνια, δύο δωδεκάδες μαξιλάρια (3), εξ δωδεκάδες πεσκύρια, 4 τραπεζομάνδηλα και τρεις δωδεκάδες πετσέτες λινά, εν τραπεζομάντηλον ή σκέπασμα τραπεζιού κινεζικής κατασκευής, 2 στρώματα, 2 εφαπλώματα και εν κλινοσκέπασμα ατλαζωτόν, 4 μαξιλάρια πλήρη και μίαν μαξιλάραν πλήρην, 2 ζεύγη κουρτίνες και δύο ζεύγη μπερντέδες, μίαν μηχανήν του ραψίματος, δύο ζεύγη σκουλαρίκια χρυσά, 4 καρφίτσας χρυσάς και 4 αργυράς, τρία δακτυλίδια χρυσά , εν βραχιόλιον αργυρούν.

Την εν Στενιαίς οικίαν μας, συνισταμένην εκ μίας αιθούσης, ενός δωματίου και μαγειρίου και το όπισθεν οικόπεδον, μετά του συνεχομένου δωματίου και του παλαιού μαγειρίου, υπό τον όρον να κρατούμεν ως γεροντομοίριον επί δέκα έτη από της στεφανώσεως το συνεχόμενον τούτο δωμάτιον και το παλαιόν μαγειρείον και μετά παρέλευσιν της δεκαετίας να μένουν πάντα ελεύθερα προς την θυγατέραν μας τούτην Λασκαρώ ολόκληρος αύτη (η) οικία μεθ΄όλης της περιοχής και παραρτημάτων της, προσέτι της προικίζομεν και το εις την θέση Πέρα Μπάντα Στενιών κτήμα περιβόλιον με (δυσανάγνωστες λέξεις) ως ανέκαθεν εποτίζετο κατά Κυριακήν, συνορευόμενον με κτήμα του Χρήστου Ζαννή, του Μιλτιάδη Δερτούζου και Σταμ. Πολέμη.

 

Εν Ανδρω τη 5 Δεκεμβρίου 1910

Οι γονείς

Δημ.Χαρχαρός

Κατίγκω Δ.Χαρχαρού

 

_____________________________________________________________________________________

 

Παρατηρούμε ότι το πρώτο αντικείμενο της προίκας είναι μια ιερή εικόνα (εδώ της Ευαγγελιστρίας). Ο κος Κώστας Ν. Πολέμης info αναφέρει ότι η προικοδοτούμενη όφειλε την ημέρα του εορτασμού της εικόνας να προσφέρει άρτον (το λεγόμενο πανηγύρι) στο εκκλησίασμα και να ανοίγει το σπίτι της για επισκέψεις και ευχές.

 

Για να δείτε ένα άλλο προικοσύμφωνο πατήστε εδώ και εδώ.

 

(1) (κράμα μετάλλων με όψη όπως το ασήμι)

(2) (από καρυδιά;)

(3) (μάλλον θα εννοεί μαξιλαροθήκες)

 

οι γονείς είναι οι Χαρχαρός Δημήτριος του Μιχαήλ (Κουτρούτσος) (132) #2903

και Βαλμά Κατίγκω του Νικολάου (1116) #2906.

 

 

Ακολουθεί η συμβολαιγραφική πράξη μεταγραφής του προικοσυμ,φώνου, στο υποθηκοφυλακείο Ανδρου.

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των ντοκουμέντων

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα «διάφορα»

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου