Στρογγυλεμένο ορθογώνιο:

Στενιώτες

www.steniotes.gr

Αρχική Σελίδα

Ο ιστοχώρος αυτός δημιουργήθηκε για να στεγάσει κάθε τι που θα κάνει την

αγάπη για το χωριό μας, τις Στενιές της Ανδρου, μεγαλύτερη.

Το πρώτο από αυτά είναι η γνώση των οικογενειακών ριζών μας.

Ακολουθούν παλιές φωτογραφίες, έγγραφα, διπλώματα, πιστοποιητικά κλπ.

 

Τον Νοέμβριο του 1918 γεννήθηκε στις Στενιές ο Τάκης Πολέμης.

 

Ο Τάκης είναι καλός φίλος και  όντας και ψηφιακά εγγράμματος, συμμετέχει στην ενημέρωση του www.steniotes.gr συνεχώς, με ότι υλικό διαθέτει.

 

Οι φίλοι του ιστότοπου τιμούμε τον Τάκη και του ευχόμαστε να ζήσει πολλά ακόμα χρόνια, με υγεία και διαύγεια πνεύματος.

 

Τάκη, να είσαι πάντα καλά!

Στενιώτες - Αρχική σελίδα

Εκπόνηση & ηλεκτρονική καταχώρηση

Επικοινωνία

Οι οικογενειακές ρίζες

Φωτογραφίες

Διάφορα

Λαογραφικά

Ο Σύνδεσμος Στενιωτών Ανδρου