Ανακοίνωση της δημοσίευσης της διαθήκης του Δημήτρη Θ. Φαλαγκά όπως βρέθηκε στην ιστοσελίδα

 

http://oregonnews.uoregon.edu/lccn/sn83025138/1920-12-31/ed-1/seq-9/ocr.txt

 

Για να διαβάσετε περισσότερα για τον Θείο Τζο πατήστε εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Τα κείμενα βρίσκονται σε μια εξιστόρηση της οικογένειας Soter, μεταναστών στο Clifton του Oregon, στο οποίο είχαν μεταναστεύσει πάρα πολλοί Στενιώτες. Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατήστε εδώ.

 

 

 

Η ημερομηνία της εφημερίδας ήταν 31 Δεκεμβρίου 1920.

 

Αναφέρεται εκτίμηση της περιουσίας που άφησε, στα 30.000 δολάρια, εκ των οποίων τα 12.000 αφορούν ακίνητη περιουσία.

Ημερομηνία θανάτου η 26 Δεκεμβρίου (1920).

Κληρονόμοι του, η χήρα του Αννα (σημ.γνωρίζουμε - χωρίς πάντοτε να είμαστε 100% βέβαιοι - ότι ο Δημ.Φαλαγκάς είχε παντρευτεί αρκετές φορές αλλά όχι με Ελληνικής καταγωγής σύζυγο, η γραφή όμως του ονόματος «Αννα» παραπέμπει σε Ελληνική μάλλον καταγωγή) και τρεις ανιψιούς  - αυτοί οι τέσσερις στην Αμερική - καθώς και σε έναν αδελφό, και έναν ανιψιό - οι δύο τελευταίοι στην Ελλάδα.

 

Οι τρεις ανιψιοί (στις ΗΠΑ) είναι:

Theodore N. Falangus (πρόκειται για τον Φαλαγκά Θεοδόσιο του Νικολάου (1423))

Leon Falangus (πρόκειται για τον Φαλαγκά Λεωνίδα του Νικολάου) (1424) #1941 )

Theodore John Falangus (πρόκειται για τον Φαλαγκά Θεοδόσιο του Γιαννούλη (1431) #1019 info)

 

Ο αδελφός (στην Ελλάδα) είναι

Stamatra Falangus (πρόκειται για τον Φαλαγκά Σταμάτιο του Θεοδοσίου (147) #1743 info)

 

και ο άλλος ανηψιός (στην Ελλάδα)  είναι

Mitchel J. Falangus (πρόκειται για τον Φαλαγκά Μιχάλη του Γιαννούλη (Χαλαλή) (1433) #1961 info)

 

Σημ. διαφορές στα ονόματα προφανώς οφείλονται σε λάθος της εφημερίδας

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των ντοκουμέντων

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα «διάφορα»

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου