Στενιώτες

www.steniotes.gr

Λαογραφικά

Στο τμήμα αυτό του ιστότοπου αναρτώνται κείμενα τα οποία προβάλλουν τα λαογραφικά στοιχεία των Στενιών. Το κείμενα αυτά είναι προσφορά των φίλων του ιστότοπου.

 

1. Παιχνίδια

2. Το προξενιό

3. Καλοφέγγου - κακοφέγγου

4. Το λιοτρόπι

5. Μέρες γιορτής

6. Κάλαντα στις Στενιές

7. Γάμοι και Κηδείες

8. Βράσμα και πλυσά

9. Τα χοιροσφάγια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

 

 

Αρχική σελίδα | Εκπόνηση & ηλεκτρονική καταχώρηση | Επικοινωνία | Οι οικογενειακές ρίζες | Φωτογραφίες | Διάφορα | Λαογραφικά | Ο Σύνδεσμος

 

 

 

 

 

Στενιώτες - Αρχική σελίδα

Εκπόνηση & ηλεκτρονική καταχώρηση

Επικοινωνία

Οι οικογενειακές ρίζες

Φωτογραφίες

Διάφορα

Λαογραφικά

Ο Σύνδεσμος Στενιωτών Ανδρου