Μπέης Στέφανος του Μιχαήλ (11253) #3585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: MM-11253,

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: School1926

 

15 Επιγραφές: Epig-Kakovolo,

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1915

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1907-1919,

 

Πνίγηκε αποπειραθείς να περάσει στην Τουρκία κατά την Γερμανοιταλική κατοχή

 

Ντοκουμέντα: I-figi-ton-6

 

«Στενιώτικα» του Γ.Ι.Φαλαγκά: Τόμος 3, κεφ. 3 (Η φυγή των 6)

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα