Καρυστινός Γεώργιος του Σπύρου (1661) #453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Πρόσωπα: KEN-166, KEN-1661, PP-11122311,

3 Από γάμους: Gamos-HI2-11314,

4 Στα Γιάλια κλπ.: HAmmos,

9 Ord-LA-12342,

13 Maskarades-Gkar