Ο Παλαιοκρασσάς Σωκράτης του Γεωργίου (11122311) #1826 με τα παιδιά του

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Σπύρος Καρυστινός

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

Ο Σωκράτης με τα παιδιά του,

από αριστερά

Γιώργη (111223112) ,

Πέτρο (111223113) και

Ευτυχούλα (111223111)