Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Αριστερά ο Καρυστινός Γιώργης του Σπύρου (1661)

και μετά ο Σωκράτης και τα παιδιά του,

Πέτρο (111223113) και

Ευτυχούλα (111223111)

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Σπύρος Καρυστινός

 

Η φωτογραγία αριστερά προέρχεται

από το βιβλίο του καπταΓιώργη Ι. Φαλαγκά «ΣΤΕΝΙΩΤΙΚΑ» Γ’ τόμος.