Τα σπίτια των Στενιών

 

Στο κομμάτι αυτού του ιστοχώρου, καταγράφονται τα σπίτια των Στενιών και αναφέρονται οι οικογένειες που κατοίκησαν σε αυτά. Η καταγραφή έγινε από τον Γρηγόριο Εξαδάκτυλο. Καταγράφηκαν 381 σπίτια. Πατήστε εδώ για να δείτε σχετικά με την καταγραφή.

Στην παρουσίαση που ακολουθεί χρησιμοποιείται διαφορετική κωδικοποίηση των σπιτιών από αυτή που επινόησε ο Γ.Ε. και ο λόγος είναι η ύπαρξη τώρα δορυφορικών φωτογραφιών (Google Earth).

Για μερικές ομάδες σπιτιών υπάρχει και η ονομασία της γειτονιάς τους.

 

Σημειώνεται ότι η πληροφόρηση σταματάει στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όπως ακριβώς την κατέγραψε ο Γ.Ε.

 

επιστροφή

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

Περιοχή Α (με 99 σπίτια που όλα ανήκουν στο Απανωχώρι).

1. Παλαμήδι (για να δείτε γιατί ονομάζεται η περιοχή έτσι, πατήστε εδώ) και Τούρκικο.

2. Τα σπίτια στο δρόμο από την Παναγία στον Καραβά.

3. Σπίτια στα αριστερά του δρόμου από Παναγία προς Φόνισσα, Σαρρά, Μίτη, Βουρκωτή κλπ.

4. Σπίτια πάνω από τον δρόμο που συνδέει το σπίτι του Ζιώτη Δημήτρη του Μιχάλη με το σπίτι του Χαρχαρού Μιχάλη του Δημητρίου (ο δρόμος αυτός είναι το πρώτο μισό κομμάτι του δρόμου που αναφέρεται από τον Επαμ.Δημ.Λογοθέτη σαν «πρώτος οριζόντιος δρόμος» - διαβάστε εδώ).

5. Σπίτια πάνω από τον δρόμο που συνδέει το σπίτι του Χαρχαρού Μιχάλη του Δημητρίου μέχρι το σημείο που βρίσκεται σήμερα ο Επάνω Σταθμός (ο δρόμος αυτός είναι το δεύτερο μισό κομμάτι του δρόμου που αναφέρεται από τον Επαμ.Δημ.Λογοθέτη σαν «πρώτος οριζόντιος δρόμος» - διαβάστε εδώ).

6. Σπίτια κοντά στην Παναγία, ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο οριζόντιο δρόμο του χωριού. (Για να διαβάσετε για τον δεύτερο οριζόντιο δρόμο σε κείμενο του Επαμ.Δημ.Λογοθέτη πατήστε εδώ)

7. Σπίτια ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο οριζόντιο δρόμο του χωριού από το σπίτι του Χαζάπη Νικολού του Αντρίκου μέχρι το σπίτι του Σύμπουρα Νικολού του Γεωργίου (κατόπιν, ιδιοκτησίας του Σαρρή Χρήστου του Αντ.).

8. Σπίτια ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο οριζόντιο δρόμο του χωριού, από το σπίτι του Δαγιάση Μαθιού του Λινάρδου μέχρι το σπίτι του Μαύρου Σταμάτη του Γιαννούλη (κοντά στο γεφύρι και το δρόμο που οδηγεί στον Κουκοτιάνο).

9. Σπίτια του Απανωχωριού κάτω από το τμήμα «Παναγία - γεφύρι προς το Κακόβολο» του δεύτερου παράλληλου δρόμου.

 

Περιοχή Κ (με 136 σπίτια που ανήκουν στο Κατωχώρι).

1. Σπίτια του Κατωχωριού ανάμεσα στους δρόμους που συνδέουν την Παναγία με τον Αη Γιώργη, τον Αη Γιώργη  με την Πλατεία και τον νεότερο φούρνο του Ανύση και από εκεί, πάλι μέχρι την Παναγία μέσω του δεύτερου δρόμου που συνδέει την Παναγία και το Κατωχώρι.

2. Σπίτια του Κατωχωριού από το νεότερο φούρνο του Ανύση μέχρι την Πεντάβρυσο και σπίτια κάτω από το Απανωχώρι μεταξύ του δρόμου πάλι από τον ίδιο φούρνο προς την Παναγία και του ρέματος που περνάει από την Πεντάβρυσο. 

3. Σπίτια ανάμεσα στους δρόμους που συνδέουν το σπίτι του Σαρρή Γιάννη του Αντώνη (στην αρχή του τρίτου παράλληλου δρόμου του χωριού) με το σχολείο από την πάνω μεριά και τον τέταρτο παράλληλο δρόμο του χωριού από την κάτω.

4. Ο Σκορδομαχαλάς και σπίτια του Κατωχωριού γύρω από την μεταξύ Πεντάβρυσης και Σταθμού καμάρα.

5. Σπίτια του Κατωχωριού γύρω από τον κάτω Σταθμό.

6. Σπίτια του Κατωχωριού μεταξύ του δρόμου που οδηγεί από το σιδερένιο γεφύρι κοντά στη Φάμπρικα προς την Αγία Βαρβάρα, του (Μελιού) ποταμού και του ρέματος του Καραβά μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό.

7. Σπίτια του Κατωχωριού δεξιά από το δρόμο από το σιδερένιο γεφύρι κοντά στη Φάμπρικα μέχρι τον τέταρτο παράλληλο δρόμο του χωριού, κάτω από αυτό τον δρόμο, δεξιά από την βόρεια άκρη του δρόμου αυτού μέχρι το σχολείο και τέλος μέχρι το ρέμα της Πεντάβρυσης έως το σημείο που συναντάει αυτό, τον (Μελιό) ποταμό.

Ο χάρτης του χωριού χωρίζεται σε μεγάλες περιοχές:

Α:         το κυρίως Απανωχώρι

Δ:          Κουκοτιάνος και Διαραχάκι              (ανήκουν στο Απανωχώρι).

 

Κ:         το κυρίως Κατωχώρι.

             και περιοχές που ανήκουν στο

                 Κατωχώρι:

Π:         από τον Πύργο,

             την Πέρα Μπάντα μέχρι

             τη Στρατολάτησσα.

Γ:          από τη Στρατολάτησσα

             μέχρι και τα Γιάλια.

Ε:          από τα Καβάκια μέχρι

             την Κασόγρια.