Απόγονοι ΞΗΡΟΠΑΪΔΗ

επιστροφή

 

Υπάρχουν τέσσερις κλάδοι με το επίθετο Ξηροπαΐδης, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του Ξηροπαΐδη Γιαννούλη

απόγονοι του Ξηροπαΐδη Ιωάννη

απόγονοι του Ξηροπαΐδη Ιωάννη του Λεονάρδου

απόγονοι του Ξηροπαΐδη Ιωάννη του Μιχαήλ

ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ...

ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ

Γιαννούλης

 

(γεν. περίπου το 1680)

ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ Ιωάννης

 

(γεν. περίπου το 1760)