Απόγονοι Ξηροπαΐδη Γιαννούλη                              Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

Για να δείτε τους απογόνους του Ξηροπαΐδη Ιωάννη, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Ξηροπαΐδη Ιωάννη του Λεονάρδου, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Ξηροπαΐδη Ιωάννη του Μιχαήλ, πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ξηροπαΐδης Γιαννούλης #3074

 

Μαρία …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Ξηροπαΐδη Ειρήνη του Γιαννούλη

 

 

απεβίωσε

 

 

12

 

Ξηροπαΐδη Κρεούζα του Γιαννούλη  #1633

 

 

 

 

 

13

 

Ξηροπαΐδη Ανδριάνα του Γιαννούλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1710

Μάνεσης Κυριάκος (βλέπε δέντρο "Μάνεσης Κυριάκος") #1632

 

Ξηροπαΐδη Κρεούζα του Γιαννούλη #1633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Γιαλούρης Αντώνιος του Θεοδωρή (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Θεοδωρής του Νικολάου") Πατ. #3079

Χ.Α.

 

Ξηροπαΐδη Ανδριάνα του Γιαννούλη (Η Ανδριάνα επροκειτο να έλθει σε γάμο με τον Γιαλούρη Δημήτριο του Θεοδωρή - προφανώς αδελφό του Αντωνίου)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο