Απόγονοι Κυρτάτα

επιστροφή

 

Στους «Στενιώτες» υπήρχαν αρχικά πέντε κλάδοι με το επίθετο Κυρτάτας.

Τέσσερις από αυτούς τους κλάδους αυτούς ήταν οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του Κυρτάτα Γκίκα του Δημητρίου

απόγονοι του Κυρτάτα Δημητρίου του Σταματέλου

απόγονοι του Κυρτάτα Νικολάου

απόγονοι του Κυρτάτα Πέτρου

 

Ο κος Δημήτρης Κυρτάτας του Ιωάννη (Λιλιδόρης) έδωσε πληροφορίες που συνδέουν τους κλάδους αυτούς κάτω από τον Κυρτάτα Γκίκα του Δημητρίου.

 

Ο πέμπτος κλάδος είναι:

 

απόγονοι του Κυρτάτα Δημητρίου του Αθανασίου.

 

Για τον κλάδο αυτό, δεν έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη σύνδεση του με τους προηγούμενους κλάδους.

 

___________________________________________________________

 

 

H ετοιμολογία του επιθέτου Κυρτάτας: αποτελείται από δύο κομμάτια-λέξεις, «Κυρ» (ελληνική = Κύρης, πατέρας) και «táta» (αρβανίτικη / αλβανική, με την ίδια έννοια).

ΚΥΡΤΑΤΑΣ...

ΚΥΡΤΑΤΑΣ

Γκίκας του Δημητρίου

 

(γεν. περίπου το 1695)

ΚΥΡΤΑΤΑΣ

Νικόλαος του Δημητρίου

 

(γεν. περίπου το 1745)

ΚΥΡΤΑΤΑΣ

Πέτρος του Σταματέλου

 

(γεν. περίπου το 1783)

ΚΥΡΤΑΤΑΣ

Δημήτριος του Σταματέλου

 

(γεν. 1786)

ΚΥΡΤΑΤΑΣ

Δημήτριος του Γκίκα

ΚΥΡΤΑΤΑΣ

Σταματέλος του Γκίκα