Πατέρας:   
π. Μιχαήλ Πολέμης του παπα Σταματέλου, 1775 (+1850)  #538.
Μητέρα:   
Φραντζέσκα, 1778  #877.

123
Δημήτριος Πολέμης του παπα Μιχαήλ, 1821 (+1887)  #547.

σύζ.: Χρουσουνιώ του Αντωνίου Λούκα,  #904.

1) Μιχαήλ Πολέμης του Δημητρίου, 1861
 #577.

σύζ.(1891): Διαμάντω Ψωμά,  #612.

1) Δημήτριος Πολέμης του Μιχαήλ, (+προ του 1925)
 #581.
2) 
 Αντώνιος Πολέμης του Δημητρίου,
 #578.

σύζ.(1899): Ανεζιώ Δερτούζου,  #613.

1) 
 Δημήτριος Πολέμης του Αντωνίου,
 #583.

σύζ.: Διαμάντη του Νικολάου Τσατσομοίρου,  #905.

2) 
 Γεώργιος Πολέμης του Αντωνίου, 1913 χ.α.
 #584.

σύζ.(χ.α.): Χρυσούλα του Δημητρίου Μπόνη,  #907. Πατ. #2955.

3) Αθηνά του Αντωνίου Πολέμη, (+ )
 #585.
3) Μόσχα του Δημητρίου Πολέμη,
 #579.
4) Γεώργιος Πολέμης του Δημητρίου,
 #580.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

π. Σταματέλος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, (+~1822)

534

Μαρία του Γιακουμή Αξιώτη,

876

π. Μιχαήλ Πολέμης του παπα Σταματέλου, 1775 (+1850)

538

Φραντζέσκα, 1778

877