Πατέρας:   
Μιχαήλ Μαργέτης, 1928  #3711.
Μητέρα:   
 Φραγκούλα του Βασιλείου Κουρτέση, 1932 (+2017)  #3710.

1234
Μαρία του Μιχαήλ Μαργέτη, 1964  #5217.

Φραγκούλα Κουρτέση του Βασιλείου Μιχάλης Μαργέτης Μαρία και παππούς


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Μαργέτης, 1928

3711

Γεώργιος Κουρτέσης του Πέτρου, 1856

 

3678

Μαρουλιώ του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1864

3668

Βασίλειος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1903

 

3692

Αχιλλέας Θεοδωράκης του Γεωργίου, 1851

 

3776

Αικατερίνη (Κατερνιώ) του Ιωάννη Εξαδακτύλου, 1868

3777

Μαρούλα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1906

3707

Φραγκούλα του Βασιλείου Κουρτέση, 1932 (+2017)

 

3710