Ο Κουρτέσης Βασίλης του Γεωργίου (128)  #3692 και η σύζυγος του Θεοδωράκη Μαρούλα του Αχιλλέα (117) #3707

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η εγγονή τους κα Μαρία  Μιχ. Μαργέτη

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Αριστερά ο Βασίλης με την εγγονή του Μαργέτη Μαρία του Μιχαήλ (12831).

 

Φωτογραφία δίπλα στο καμπαναριό του Αη Γιώργη.