Νικόλαος Βασιλόπουλος του Ιωάννη  #2401.

σύζ.(1903): Ιουλία (Λασκαρώ) του Μιχαήλ Μαρή 1879  #2399.

1) Ιωάννης Βασιλόπουλος του Νικολάου 1903 ξενιτεύτηκε στην Αμερική
 #2518.
2) Φιφίκα του Νικολάου Βασιλοπούλου (+ )
 #2519.
3) Μιχαήλ Βασιλόπουλος του Νικολάου 1913
 #2520.

σύζ.: Ορτανσία του Νικολάου Μπίστη  #2524.

1) Ιουλία του Μιχαήλ Βασιλοπούλου
 #2525.
2) Νικόλαος Βασιλόπουλος του Μιχαήλ
 #2526.
4) Ευάγγελος Βασιλόπουλος του Νικολάου 1915
 #2521.

σύζ.: Ευαγγελία του Σπύρου Μεσσηνέζη 1930  #2527.

1) Ειρήνη του Ευαγγέλου Βασιλοπούλου 1960
 #2528.

σύζ.: Γιάννης Ευσταθίου 1956  #5562.

2) Λασκαρώ (Λούλα) του Ευαγγέλου Βασιλοπούλου
 #2529.

σύζ.: Βασίλειος Γιαννίσης του Μιχαήλ 1965  #2530.

5) Τηλέμαχος Ανδρέας Βασιλόπουλος του Νικολάου 1917
 #2522.

σύζ.: Σούλα του Νικολάου Γιαννίση  #2531.

1) Νικόλαος Βασιλόπουλος του Τηλέμαχου
 #2532.
6) Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος του Νικολάου (+ )
 #2523.