Πατέρας:   
 Σταμάτης (Στάμος) Πολέμης του Δημητρίου, 1890 (+1964)  #29.
Μητέρα:   
 Φραεσκούλα του Θεοχάρη Καρυστινού, 1897  #441.

123
Γιώργης Πολέμης του Σταματίου, 1927 (+1997)  #35.

σύζ.: Ζαννούλα του Γιάννη Εξαδάκτυλου, 1938  #520.

1) Μοσχούλα του Γεωργίου Πολέμη, 1959
 #38.

σύζ.: Γιώργης Σύμπουρας του Αντωνίου, 1952  #202.

1) Αντώνης Σύμπουρας του Γεωργίου,
 #40.

σύζ.(23/6/2017): Αναστασία Κουλάρα,  #5581.

2) Σταμάτης Σύμπουρας του Γεωργίου,
 #41.
3) Δημήτρης Σύμπουρας του Γεωργίου,
 #42.
2) Φραγκίσκη του Γεωργίου Πολέμη, 1965
 #39.

σύζ.: Νικολός Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1959  #692.

1) Ζάννα του Νικολάου Φαλαγκά,
 #43.
2) Γεωργία του Νικολάου Φαλαγκά,
 #44.

Μωρά Μωρά


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτρης Πολέμης του παπα Σταμάτη, 1853 (+1931)

 

27

Ασημένια του Νικολάου Χαζάπη, 1863 (+1956)

 

28

Σταμάτης (Στάμος) Πολέμης του Δημητρίου, 1890 (+1964)

 

29

Θεοχάρης Καρυστινός του Ελευθερίου, 1866

 

1687

Διαμάντη του Δημητρίου Παλαιοκρασσά,

 

398

Φραεσκούλα του Θεοχάρη Καρυστινού, 1897

 

441