Ο Παλαιοκρασσάς Δημήτρης του Γεωργίου (Παλληκάρι) καθιστός δεξιά,

ο Κουτσούκος Κώτσος του Μιχαήλ καθιστός αριστερά

και ο Παλαιοκρασσάς Δημήτρης του Ιωάννη στη μέση όρθιος.

 

Ο Παλαιοκρασσάς Δημήτρης του Γεωργίου (Παλληκάρι) (11341) #422,

ο Κουτσούκος Κώτσος του Μιχαήλ (1164)

και ο Παλαιοκρασσάς Δημήτρης του Ιωάννη (11361) #400 info.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Γεώργιος Δημ. Παλαιοκρασσάς

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα