Ο Μπέης Δημήτριος του Ιωάννη (11241) #1608

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Μπουκουβάλας Ιωάννης του Αντωνίου

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Αριστερά ο Μπουκουβάλας Αντώνης του Ιωάννη (134) #865 και δεξιά ο Μήτσος Μπέης