Η Παλαιοκρασσά Διαμάντη του Δημητρίου (12421) #271 σύζ. Κουτσούκου Ιωάννη του Λεωνίδα

Τις φωτογραφίες προσέφερε η δισέγγονη της κα Παλαιοκρασσά Αθηνά του Ανδρέα

σύζ. Στεφάνου Δημοσθένη του Γεωργίου

 

Αριστερά, η Διαμάντη με την εγγονή της

Μπέη Διαμάντη του Αντωνίου (112241) #286

σύζ. Παλαιοκρασσά Ανδρέα του Μιχαήλ.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Η «Διαμαντού η Σπούγαινα» διατηρούσε μπακάλικο ακριβώς δίπλα στην Πεντάβρυσο. Μετά τη Διαμάντη, το μπακάλικο περιήλθε στη ευθύνη της κόρης της, Αθηνάς.