Η Λογοθέτη Φλωρίτσα του Γεωργίου (12342) #859 info σύζ. Σύμπουρα Αντωνίου του Δημητρίου

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο γιος της, κος Βαγγέλης Σύμπουρας.

 

 

Στη φωτογραφία πάνω με ημερομηνία «Κυριακή, 18/7/48»

δεξιά στέκεται η Φλωρίτσα

και αριστερά η Κυρτάτα Μαντούλα του Νικολάου (112213332) #1441 info σύζ. Χαζάπη Νικολάου του Γιαννούλη.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα