Ο Καραπιπέρης Ιωάννης του Δημητρίου (13162) #1604

και η σύζυγος του Παλαιοκρασσά Φραγκούλα του Δημητρίου (Μίμαινα) (12424) #270.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κα Παλαιοκρασσά Αθηνά του Ανδρέα.

σύζ. Στεφάνου Δημοσθένη του Γεωργίου

Η Φραγκούλα με τα παιδιά της

Λινάρδο (131622) (αριστερά) και Δημήτρη (131621) (δεξιά).

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα