Ο Κουτσούκος Ιωάννης του Λεωνίδα (1182) #868 info

και η σύζυγος του Παλαιοκρασσά Διαμάντη του Δημητρίου (12421) #271 info.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κα Παλαιοκρασσά Αθηνά του Ανδρέα.

σύζ. Στεφάνου Δημοσθένη του Γεωργίου

 

 

Αριστερά, το επισκεπτήριο του Ιωάννη Κουτσούκου

 

 

Πάνω ο Κουτσούκος στη μέση καθιστός.

Οι υπόλοιποι δύο δεν είναι Στενιώτες.

 

Αριστερά στις φωτογραφίες,

η Διαμάντη σύζ. Ιωάννη Κουτσούκου

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα