Καραπιπέρης Λεονάρδος (Λαλάκος) του Ιωάννη (131622) #278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Πρόσωπα: KL-13162,

5 NearoiSteniotesSeGiorti

8 AetosSteniwn, PaidiaKontaStinKamara

9 Ord-TGA-1152,

10 Από θρησκευτικές τελετές: Anastasi1962