Ο Κυρτάτας Αντώνης του Δημητρίου (Τζουάνης) (141173) #2835 

 

 Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Νίκος Ανδρ. Πολέμης

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Ο Αντώνης άνοιξε καφενείο στον κεντρικό σταθμό του χωριού όταν έφτασε εκεί ο δρόμος από τη Χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 1950.

 

Το καφενείο λειτούργησε για πολλές δεκαετίες και εξυπηρέτησε όλους τους Στενιώτες.

 

Για να διαβάσετε για το καφενείο αυτό, πατήστε εδώ.