Ο Κυρτάτας Δημήτριος του Πέτρου (Μητραλάκος) (141142) #3402  

 

 Τη φωτογραφία προσέφερε ο εγγονός του κος Δημήτρης Νίκ. Κυρτάτας

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Στη φωτογραφία (του 1951) αριστερά ο Δημήτρης με τον εγγονό του

Κυρτάτα Δημήτρη του Νικολάου (14114221 #470.

 

Για να διαβάσετε κάτι σχετικά με τον Δημήτρη (Μητραλάκο) πατήστε εδώ.