Ο Μπάλσης Ευάγγελος του  Νικολάου (1124)

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο εγγονός του Πολέμης Ευάγγελος του Διονυσίου

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα