Κατσίκη Αννα του Δημητρίου (1311) #2590 σύζ. Γαλανού Λεωνίδα του Κωνσταντίνου

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Gamos-KDI-1311

10 Anastasi50-2

11 Dimotiko30-1, Dimotiko60-1, School1930, School1932, School1933, School1934,

12 VaftisiaMarilisGiannisi