Μια ταυτότητα της Κατσίκη Αννας του Δημητρίου (1311) #2590 συζ. Γαλανού Λεωνίδα του Κωνστ.

 

Το υλικό προσέφερε ο γαμπρός της κος Λεωνίδας Δημ. Κυρτάτας

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην πρώτη σελίδα

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των ντοκουμέντων

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στα «διάφορα»

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου

 

Η ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας είναι η 24 Δεκεμβρίου 1951.