Κουρτέση Μαρουλίτσα του Βασίλη (1342) #2299 σύζ. Σαρρή Χρήστου του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Gamos-PDB-1285,

4 Theotokou1930-1, Gialia20

10 Από θρησκευτικές τελετές: Anastasi1929,

11 Dimotiko30-1, School1927, School1930, School1932, School1933, School1933-2,