Ενημέρωση, κωδικοποίηση και εκδόσεις των γενεαλογικών δέντρων

 

Τα παρακάτω αναφέρονται στην ενημέρωση, την κωδικοποίηση και τις εκδόσεις των γενεαλογικών δέντρων. Είναι χρήσιμα για κάποιον ο οποίος επισκέπτεται για πρώτη φορά τους πίνακες με τα γενεαλογικά δέντρα.

 

 

Η ενημέρωση και η ακρίβεια των στοιχείων στους πίνακες με τις οικογενειακές ρίζες.

 

Η κωδικοποίηση στους πίνακες με τις οικογενειακές ρίζες.

 

Οι εκδόσεις των πινάκων με τις οικογενειακές ρίζες.

 

 

Στον ιστότοπο υπάρχουν 117 γενεαλογικά δέντρα (115 καταγράφτηκαν από τον Επαμεινώνδα Λογοθέτη και από ένα από τους Νικόλαο Κων. Αντώνογλου και Νίκο Ανδρ. Πολέμη). Τα επίθετα των επικεφαλής των δέντρων είναι μόνο 74. Για παράδειγμα εμφανίζονται στο επίθετο Κουτσούκος τρία γενεαλογικά δέντρα, στο επίθετο Χαζάπης έξη δέντρα κλπ. Είναι προφανές ότι όλοι οι κλάδοι με το ίδιο επώνυμο ξεκινούν από κάποιο κοινό πρόγονο, αλλά κάποιες γραμμές που δείχνουν συγγένεια πρώτου βαθμού (πατέρας - γιος) έχουν χαθεί και για το λόγο αυτό τέτοια δέντρα πρέπει να θεωρούνται διαφορετικά. Η συνένωση των δέντρων δεν είναι απλή υπόθεση. Ειδικά για τους Κυρταταίους που αρχικά ήταν πέντε ανεξάρτητα δέντρα, τα τέσσερα συνενώθηκαν από τον Καθηγητή κο Δημήτρη Κυρτάτα  (πατήστε εδώ για να δείτε το ιστορικό). Για τα τέσσερα ανεξάρτητα δέντρα των Παλαιοκρασσάδων που είναι η πολυπληθέστερη οικογένεια των Στενιών, έχω διατυπώσει μια σκέψη την οποία θεωρώ αρκετά πιθανή, αλλά δεν μπορώ να την υποστηρίξω με αδιάσειστα στοιχεία.

 

Νικολός Εξαδάκτυλος

 

 

 

Επιστροφή