Απόγονοι ΜΑΡΓΕΤΗ

επιστροφή

 

Υπάρχουν δύο κλάδοι με το επίθετο ΜΑΡΓΕΤΗΣ, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του ΜΑΡΓΕΤΗ Ιωάννη του Μιχαήλ

απόγονοι του ΜΑΡΓΕΤΗ … (δεν είναι γνωστό το όνομα του)

 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ...

 

Μαργέτης (άγνωστο όνομα) ...

 

(γεν. περίπου το 1830)

 

Μαργέτης Ιωάννης του Μιχαήλ

 

(γεν. περίπου το 1865)