Απόγονοι Φαλαγκά

επιστροφή

 

Υπάρχουν τρεις κλάδοι με το επίθετο Φαλαγκάς, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του ΦΑΛΑΓΚΑ Δημητρίου του Ιωάννη

απόγονοι του ΦΑΛΑΓΚΑ Νικολάου του Γεωργίου

απόγονοι του ΦΑΛΑΓΚΑ Νικολάου του Ιωάννη

 

Το επίθετο Φαλαγκάς απαντάται επίσης και σαν Φαλαγγάς. Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιείται η πρώτη εκδοχή, χωρίς κάποια ιδιαίτερη εξήγηση.

ΦΑΛΑΓΚΑΣ ...