Απόγονοι ΜΠΕΗ

επιστροφή

 

Υπάρχουν τέσσερις κλάδοι με το επίθετο Μπέης, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του Μπέη Ανδρέα του Μιχαήλ

απόγονοι του Μπέη Μιχαήλ

απόγονοι του Μπέη Μιχαήλ του Γεωργίου

απόγονοι του Μπέη Νικολάου

ΜΠΕΗΣ...

 

ΜΠΕΗΣ Μιχαήλ

 

(γεν. περίπου το 1775)

 

ΜΠΕΗ Νικολάου

 

(γεν. περίπου το 1770)