Απόγονοι ΜΠΑΛΣΗ

επιστροφή

 

Υπάρχουν δύο κλάδοι με το επίθετο ΜΠΑΛΣΗΣ, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του ΜΠΑΛΣΗ Ιωάννη

απόγονοι του ΜΠΑΛΣΗ παπαΝικόλα του Μιχαήλ

ΜΠΑΛΣΗΣ ...

 

ΜΠΑΛΣΗΣ Ιωάννης

 

(γεν. περίπου το 1785)