Απόγονοι ΚΕΤΣΗ

επιστροφή

 

Υπάρχουν τρεις κλάδοι με το επίθετο ΚΕΤΣΗΣ, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του ΚΕΤΣΗ Ιωάννη

απόγονοι του ΚΕΤΣΗ ή ΛΕΚΚΑ Νικολάου

απόγονοι του ΚΕΤΣΗ ή ΛΕΚΚΑ Φρατζέσκου του Ζ.

 

ΚΕΤΣΗΣ ...

ΚΕΤΣΗΣ ή ΛΕΚΚΑΣ

Φρατζεσκος του Ζ.

 

(γεν. περίπου το 1855)

ΚΕΤΣΗΣ

Ιωάννης

 

(γεν. περίπου το 1785)