Απόγονοι ΖΙΩΤΗ

επιστροφή

 

Υπάρχουν τρεις κλάδοι με το επίθετο ΖΙΩΤΗΣ, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του ΖΙΩΤΗ Δημητρίου του Πέτρου

απόγονοι του ΖΙΩΤΗ Νικολάου του Ιωάννη

απόγονοι του ΖΙΩΤΗ Στεφάνου

 

ΖΙΩΤΗΣ ...

ΖΙΩΤΗΣ

Στέφανος

 

(γεν. περίπου το 1805)

ΖΙΩΤΗΣ

Δημήτριος του Πέτρου

 

(γεν. περίπου το 1805)