Απόγονοι ΓΙΑΛΟΥΡΗ

επιστροφή

 

Υπάρχουν δύο κλάδοι με το επίθετο ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του ΓΙΑΛΟΥΡΗ Θοδωρή του Νικολάου

απόγονοι του ΓΙΑΛΟΥΡΗ Νικολάου του Γιαννούλη

 

ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ...

ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

Θοδωρής του Νικολάου

 

(γεν. περίπου το 1700)