1

 

Γιαλούρης Θεοδωρής του Νικολάου #3079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Γιαλούρης Νικόλαος του Θεοδωρή #3080

 

 

 

 

 

12

 

Γιαλούρης Αντώνιος του Θεοδωρή

 

 

 

 

 

13

 

Γιαλούρης Δημήτριος του Θεοδωρή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Γιαλούρης Νικόλαος του Θεοδωρή #3080

 

Χαρχαρού Ζάννα του Ιωάννη (προικοσύμφωνο 1734)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

 

Γιαλούρης Θεοδωρής του Νικολάου

 

 

ανύμφευτος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Γιαλούρης Αντώνιος του Θεοδωρή

 

Ξηροπαΐδη Ανδριάνα του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Ξηροπαΐδης Γιαννούλης") (προικοσύμφωνο 1738) Πατ. #3074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

  Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Γιαλούρη Θεοδωρή του Νικολάου

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Γιαλούρη Νικολάου του Γιαννούλη πατήστε εδώ