μετάβαση στον πλήρη κατάλογο των οικογενειών

 

Απόγονοι ΑΞΙΩΤΗ ή ΨΑΡΡΟΥ

 

 

Υπάρχουν δύο κλάδοι με το επίθετο ΑΞΙΩΤΗΣ ή ΨΑΡΡΟΣ, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του ΑΞΙΩΤΗ ή ΨΑΡΡΟΥ Γιαννούλη του Μιχαήλ

απόγονοι του ΑΞΙΩΤΗ ή ΨΑΡΡΟΥ Ιωάννη

 

 

Το επίθετο "Ψαρρός" δεν απαντάται σήμερα στο Δημοτολόγιο του χωριού λόγω θανάτου πριν από γάμο πολλών ατόμων με το επίθετο αυτό και λόγω της μεγάλης θηλεογονίας που δημιουργήθηκε με τα επιζήσαντα με το επίθετο αυτό άτομα.

 

ΑΞΙΩΤΗΣ ή ΨΑΡΡΟΣ ...