1234
Λίνα του Γεωργίου Δελαγραμμάτικα, (+9 Σεπτ. 2003)  #2406.

σύζ.:

 

Μιχαήλ Μαρής του Νικολάου, (+28 Δεκ. 1992)  #2403.

1) Νικόλαος Μαρής του Μιχαήλ, 1949
 #6309.

σύζ.: Δώρα Κυριακίδη,  #6312.

σύζ.(1989): Janice Martine (nee Vale),  #6313.

1) Μιχαήλ Μαρής του Νικολάου, 1989
 #6314.
2) Edward Alexander Μαρής του Νικολάου, 1992
 #6315.
2) Σοφία-Αλεξάνδρα του Μιχαήλ Μαρή, 1951
 #6310.
3) Ιωάννης Μαρής του Μιχαήλ, 1958
 #6311.

σύζ.: Julia Anne (nee Peters), 1958  #6316.

1) Stephanie Alexandra του Ιωάννη Μαρή, 1989
 #6317.
2) John Michael David Μαρής του Ιωάννη, 1991
 #6318.

Επιγραφή για την κατασκευή του σταθμού της Αγίας Βαρβάρας